Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Vilayvông Butđakhăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch - Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hình thành và phát triển từ lâu đời. Nhân dân Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh của hai dân tộc Việt Nam - Lào bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với lực lượng Công an Lào trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước, lực lượng Công an hai nước luôn dành cho nhau sự hợp tác, giúp đỡ vô cùng hiệu quả. 

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cùng với nhân dân và các lực lượng vũ trang khác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến cũng như bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ xây dựng và đổi mới ngày nay ở mỗi nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Đồng chí Vilayvông Butđakhăm bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam; cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Vilayvông Butđakhăm khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam do Chủ tịch Kaysỏn Phônvihản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô cùng quý giá của hai dân tộc.

Khổng Hà