Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, trong thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và NIS đã có nhiều hoạt động hợp tác và phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai Cơ quan đã duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, tình hình về các vấn đề khu vực, quốc tế và những vấn đề cùng quan tâm với số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Việc duy trì thường xuyên về trao đổi tin, trao đổi đoàn và phối hợp thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ giữa hai Cơ quan đã tạo dựng và tăng cường lòng tin nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nội dung hợp tác mà lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và NIS đã thống nhất và góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, ngài Choi Yun Su và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và NIS đạt được kết quả mà hai bên mong muốn, đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Ngài Choi Yun Su khẳng định, trong thời gian tới, trên cương vị công tác của mình sẽ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc, đặc biệt là NIS, với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Khổng Hà