Tại phiên họp, sau khi nghe Thường trực Tiểu ban an ninh, trật tự APEC 2017 báo cáo tình hình và tiến độ triển khai công việc trong thời gian qua; phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tiểu ban an ninh, trật tự APEC 2017, Bộ Công an đạt được.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng thời yêu cầu các đơn vị đã được phân công cần chủ động trong công tác triển khai tất cả những phương án mà lãnh đạo Bộ đã duyệt; thường xuyên bám sát kịp thời xử lý mọi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự APEC 2017 để báo cáo Thường trực và Tiểu ban. 

Tập trung các lực lượng với điều kiện tốt nhất cho việc diễn tập các phương án bảo vệ sao cho gần và sát với tình hình thực tế; quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng, tập huấn trang bị những kiến thức cần thiết cho cán bộ, chiến sỹ khi tham gia nhận nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC. 

Các đơn vị chức năng Bộ Công an trong Tiểu ban cần xây dựng ngay cơ chế phối hợp với các đơn vị chức năng từ Trung ương đến địa phương trong việc xử lý thông tin giữa các lực lượng tham gia phục vụ hội nghị; đặc biệt là kiểm tra và vận hành Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an đặt tại thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị Ban thường trực thường xuyên trao đổi và phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo nhà nước trong diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; tổ chức Lễ xuất quân; phối hợp với Ban thư ký Quốc gia APEC 2017 cập nhật thông tin để kịp thời thông báo cho Tiểu ban.

Khổng Hà