Nhằm tri ân công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hậu cần, kỹ thuật CAND đã từng công tác, chiến đấu tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần, kỹ thuật tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Thời gian: 9h00 ngày 17-8-2017 (thứ năm) tại Nhà truyền thống Hậu cần – Kỹ thuật tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ làm công tác Hậu cần, Kỹ thuật từng công tác, chiến đấu tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đến dự. (Thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Thủ trưởng cơ quan UBKT – ĐUTC, H42, Tổng cục IV. Số ĐT: 0903124789).

PV