Thời gian: 8h ngày 5-10-2019;

Địa điểm: Hội trường lớn Học viện An ninh nhân dân, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí Phan Sơn Hà, ĐT: 0912063755 và các đồng chí B trưởng, B phó các lớp để được đón tiếp.

Thay mặt Ban liên lạc khóa D16

Trưởng ban

Phan Sơn Hà

PV