Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Công an xã, phường, thị trấn là Công an cấp cơ sở, có nhiệm vụ rất quan trọng trực tiếp nắm tình hình, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ ANTT.

Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân đặt ra yêu cầu đảm bảo “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với tỉnh Kon Tum là địa phương có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 102 đơn vị hành chính cấp xã; là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí rất quan trọng, tiếp giáp với 2 nước Lào và Campuchia; mật độ dân cư không cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an cấp xã đối với 10 phường, 6 thị trấn, 32 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, hiện còn 54 xã chưa bố trí Công an xã chính quy. Tuy ANTT được giữ vững nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định…

Vì vậy, việc lựa chọn địa bàn tỉnh Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là hợp lý nhằm đảm bảo ANTT ở cơ sở, nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực…

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình ANTT và việc bố trí Công an xã chính quy tại tỉnh Kon Tum; dự thảo Kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng; trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Công an tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị trực thuộc Bộ có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng về tất cả mọi mặt, trước hết là lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất năng lực, độ tuổi. Tiếp tục tập huấn, đào tạo lại về kỹ năng công tác, nghiệp vụ, kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã để từ đó nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, gần gũi với nhân dân. Các cán bộ được bố trí về xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tu dưỡng, rèn luyện… 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo để xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó có sự tham gia của tất cả các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, Công an tỉnh Kon Tum với vai trò Thường trực là Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý việc cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã đối với cấp ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành, các cấp, đoàn thể cấp xã, thị trấn, cán bộ, chiến sỹ được bố trí, sắp xếp về xã và nhân dân. Trang cấp thiết bị, phương tiện làm việc như phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, công cụ hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác…

Trần Xuân