Việc triển khai đưa lực lượng Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, vận động quần chúng, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. 

Các đồng chí Công an TP Tuyên Quang nhận quyết định công tác tại Công an xã.

Việc làm này thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền TP Tuyên Quang trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

M.Hiền