Từ ngày 22-3 đến 18-6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn sẽ báo cáo. Đoàn Thanh tra do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, từ ngày 1-1-2015 đến thời điểm thanh tra nêu trên.

Việc thanh tra nhằm đánh giá tình hình, thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Trên cơ sở đó chỉ rõ những việc làm tốt để tiếp tục phát huy; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót (nếu có), xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Tập đoàn và các đơn vị cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn sẽ thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan và tiến hành kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC, Đoàn Thanh tra sẽ giao Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố nơi có đối tượng được thanh tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật...

Anh Hiếu