Tiếp và làm việc cùng đoàn có đồng chí Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị được thanh tra và các đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn Thanh tra 856 Bộ Công an làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp hành pháp luật PCCC

Các nội dung thanh tra bao gồm: việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC của UBND tỉnh đối với các đơn vị trực thuộc; trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở theo quy định; trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và xử lý vi phạm, tổ chức khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy, xây dựng và tổ chức phương án chữa cháy, khắc phục hậu quả cháy; trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho hoạt động PCCC; trách nhiệm về việc tổ chức thống kê báo cáo định kỳ về tình hình PCCC... trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2017. 

Dự kiến thời gian thanh tra diễn ra từ ngày 20/3/2018 đến ngày 8/5/2018 tại UBND tỉnh và 10 đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Chí Giang nhấn mạnh, với nội dung và kế hoạch thanh tra được công bố thông qua, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tuân thủ theo đúng quy định đề ra; đồng thời, yêu cầu các đơn vị trên cơ sở quán triệt tinh thần của cuộc công bố này sẽ nhanh chóng triển khai rà soát, chuẩn bị mọi tài liệu, phương tiện, điều kiện làm việc, phối hợp tốt để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh nhất và đạt hiệu quả nhất.Quang Trung