Năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ CBCS. Đặc biệt Thanh tra Bộ Công an đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong CAND. Tham mưu lãnh đạo Bộ trực tiếp tiếp công dân theo quy định, kịp thời chỉ đạo giải quyết yêu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018 Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát sinh, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng CAND và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ANTT của cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Năm 2018, Thanh tra Bộ Công an đã tham mưu lãnh đạo Bộ thanh tra 2 chuyên đề diện rộng và trực tiếp tiến hành 30 cuộc thanh tra. Các cuộc thanh tra đều được tiến hành đúng trình tự, thủ tục. Đến nay các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã kết thúc đúng thời hạn, ban hành kết luận, ra 207 kiến nghị thanh tra đảm bảo khách quan, được đối tượng thanh tra tiếp nhận, khắc phục. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2018, Thanh tra Bộ Công an được tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổng hợp.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Thanh tra Bộ Công an đạt được trong năm qua. Năm 2018, công tác tham mưu đúng và trúng, tổ chức có hiệu quả công tác thanh tra chuyên đề đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổng kết, rút kinh nghiệm, có văn bản thông báo tới các Bộ, ngành hữu quan cũng như Công an các địa phương để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng công tác công an, trực tiếp là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

CBCS Phòng 2 đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

Để công tác thanh tra năm 2019 đạt kết quả tốt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ Công an thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Nắm chắc chủ đề, nắm chắc phương châm, cụ thể hóa vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện. Lực lượng Thanh tra cần tăng cường phân cấp quản lý và kiểm tra, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực để thanh tra. Tăng cường giám sát kết quả sau thanh tra.

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 2 tập thể

Xây dựng lực lượng thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm để kết luận thanh tra đảm bảo trung thực, khách quan, toàn diện.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo, trong năm 2019, lực lượng Thanh tra Bộ Công an cần đẩy mạnh tăng cường công tác tiếp dân, hình thức tiếp dân và tăng cường quan hệ quốc tế để đáp ứng với nhu cầu hội nhập.


Trần Hằng