Quá trình chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng mang tới cho đất nước ta những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, song cũng không ít nững khó khăn, thách thức. Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới.

TS Trần Việt Thái chia sẻ thông tin với các đoàn viên, thanh niên

Do vậy, lực lượng Công an nhân dân hơn lúc nào hết phải tích cực chủ động, triển khai có hiệu quả để phát huy những mặt tích cực và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực, của quá trình hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước.

Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niêncác đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và sinh viên các trường Công an nhân dân đã được nghe và trao đổi thẳng thắn với TS Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao xoay quanh những nội dung cơ bản, về hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và các vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

Qua diễn đàn, đoàn viên, thanh niên được nghe những thông tin quan trọng, bổ ích, thiết thực do các chuyên gia về vấn đề hợp tác quốc tế chia sẻ. 

Đây là những kiến thức thực tiễn sinh động, phong phú, những bài học quý báu không chỉ giúp các đoàn viên, thanh niên có thêm nhận thức, mà còn là những định hướng quan trọng trong quá trình học tập, công tác và chiến đấu trong thời gian tới.

Vũ Linh