Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Là đơn vị tương đương cấp phòng, có chức năng tham mưu, giúp UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đây là sự kiện quan trọng của Công an tỉnh và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Phan Công Bình chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng thời yêu cầu, cơ quan UBKT cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan UBKT; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực và hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ngãi ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thành Sự