Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Tấn Cận, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Công Bắc, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu; Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu. 

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí trong Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. 

Theo đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu có 5 thành viên, do Thượng tá Huỳnh Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh là Thủ trưởng Cơ quan; Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là Phó Thủ trưởng Cơ quan. 

Đây là đơn vị tương đương cấp phòng, có chức năng tham mưu, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh giao.

Đại tá Lê Việt Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là sự kiện quan trọng của Công an tỉnh; đồng thời chúc mừng các đồng chí được điều động công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cần sớm sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực và hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Công an Bạc Liêu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Văn Đức