Tại buổi Lễ, Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn.

 Các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động cán bộ đến Cơ quan UBKT, Quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh về việc thành lập Chi bộ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Cơ quan UBKT.

Theo quyết định của Bộ Công an Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động các đồng chí đến công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.


Quốc Huy – Nam Phong