Ban Chỉ đạo do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm Trưởng ban; ông Đỗ Thanh Bình, Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và ông Vũ Quý Phi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông kiêm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia làm Phó trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 4-12-2015 của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015 - 2020 trên phạm vi toàn quốc…

Đặng Nhật