Đây là hoạt động trong dự án Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tại Việt Nam năm 2015.

Các đại biểu dự tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 35 cán bộ chiến sỹ làm công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT thuộc Công an TP Hải Phòng. Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng CSGT trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đăng Hùng