Cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23-1-1916 tại làng Dương Liễu, xã Nam Dương (nay là xã Nam Trung), Nam Đàn, Nghệ An; mất ngày 3-9-1986 tại Hà Nội.

Ông là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Việt Nam và giữ cương vị này trong 27 năm từ tháng 8-1953 đến cuối năm 1980. Ông được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành Công an.

Trung tướng Trần Minh Thư, trao tiền nhuận bút 5 tập sách của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn cho Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Trọng tại nhà thờ tổ ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn.

Bộ sách về các bài viết, bài phát biểu của các Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ do Tạp chí Khoa học và Chiến lược, Viện Chiến lược và Khoa học Công an sưu tầm, biên soạn, phát hành trong năm 2015 đã dành 5 tập, tập hợp những phát biểu chỉ đạo về các mặt công tác công an của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. 

Trung tướng Trần Minh Thư và cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Khoa học và Chiến lược thắp hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại Nhà Tưởng niệm ở Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An.

Tại quê hương của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Đoàn đã tới thăm nhà thờ tổ của cố Bộ trưởng. Hiện Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Trọng là đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn, Trưởng Phòng PA69, Công an tỉnh Nghệ An. Đoàn cũng tới thăm Nhà Tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Ông Hồ Văn Liên, bảo vệ Nhà Tưởng niệm cho biết, từ khi đưa vào sử dụng, Nhà Tưởng niệm đã liên tục tiếp đón các đoàn trong và ngoài lực lượng Công an về thăm, trở thành một địa chỉ tham quan, sinh hoạt chính trị của Bộ Công an cũng như người dân địa phương.  

Trung tướng Trần Minh Thư viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại Nhà Tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Viết vào sổ lưu niệm tại Nhà Tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Trung tướng Trần Minh Thư nhấn mạnh, các thế hệ và cán bộ, chiến sĩ Viện Chiến lược và Khoa học Công an luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao to lớn của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng. 

Cán bộ, chiến sĩ của Viện tiếp tục, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức trong sáng của đồng chí cố Bộ trưởng; tiếp tục nghiên cứu, phát huy, bổ sung hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân mà đồng chí cố Bộ trưởng đã đặt nền móng xây dựng. 

Hà Nguyên