Đoàn đại biểu CBCS Cảnh vệ đã thành kính dâng hương, dâng hoa và tổ chức Lễ báo công tại tượng đài Bác Hồ; thăm quan Nhà truyền thống Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Phạm Tiến Cương, thay mặt cho CBCS Cảnh vệ dâng lên Bác những chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ CAND. 

Nhận thức rõ ý nghĩa cách mạng và tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư Cảnh vệ đã chú trọng phát động và thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mệnh. Coi đây là chuẩn mực đạo đức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và là động lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh để vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thử thách, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân; cùng các đơn vị trong lực lượng CAND đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, giữ vững An ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống. 

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” giai đoạn 2013 – 2018, CBCS Cảnh vệ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 10.350 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 449 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, 440 cuộc mít tinh, hội nghị, lễ hội quan trọng của Đảng, Nhà nước tổ chức; tổ chức hướng dẫn chu đáo, an toàn cho 10 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thành công của lực lượng Cảnh vệ trong các kỳ cuộc bảo vệ đã góp phần quan trọng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh vệ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng với các CBCS tham quan tại Khu lưu niệm.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, 5 năm qua, Bộ Tư lệnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 04 lần được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các CBCS Cảnh vệ bày tỏ lòng biết ơn, thành kính và xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của đơn vị. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Hải Đường