Trong 5 ngày (từ ngày 15 đến 19-10) 180 học viên sẽ được tập huấn những chuyên đề quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, như: nhận thức chung về công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cách nhận biết một số loại bom, mìn, đạn dược, vũ khí quân dụng. Biện pháp thu gom, phân hủy, tiêu hủy. 

Quy định của pháp luật về luật về vật liệu nổ công nghiệp, chất tiêu hủy thuốc nổ. Nhận biết cơ bản về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. 

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Nội dung cơ bản của Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và Công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, tính năng, tác dụng cấu tạo của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Bùi Thắng Hòa, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH yêu cầu các học viên, lãnh đạo đến từ Công an các đơn vị, địa phương nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy của lớp tập huấn. 

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.


Gia Toàn – Minh Trí