Mục đích lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu chiến lược khoa học-công nghệ, tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, định hướng các hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin liên lạc trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cho biết, nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về viễn thông, tin học và công nghệ có vai trò quan trọng trong phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng CAND.

Thời gian tới, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng cần thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, kiểm tra, đánh giá tổng thể các mặt công tác viễn thông, tin học, công nghệ, cơ yếu trong toàn lực lượng để kịp thời đề xuất với lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực viễn thông, tin học và công nghệ trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hà Tâm