Hội nghị đã đánh giá công tác quản lý XNC đối với công dân Việt Nam, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài; hướng dẫn chi tiết thực hiện luật và các văn bản thi hành luật có liên quan. 
Tại hội nghị, lực lượng quản lý XNC và quản lý hành chính về TTXH cũng được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh; hướng dẫn tiếp nhận vân tay tại cửa khẩu, tại nơi tiếp nhận tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử; những vấn đề cần chú ý trong thực hiện các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng XNC…
Nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác quản lý XNC sẽ được hướng dẫn chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách
Thiếu tướng Quách Huy hoàng phát biểu khai mạc hội nghị
Thiếu tướng Quách Huy Hoàng nhấn mạnh lực lượng quản lý XNC phải nắm vững các Luật cũng như các quy trình, quy định về XNC và quản lý cư trú để áp dụng trong quá trình thực thi công vụ, góp phần đảm bảo ANQG, TTATXH

Thân Lai