Tham dự tập huấn, các đại biểu được nghe các đồngchí báo cáo viên thuộc Cục V19 – Bộ Công an, Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Vụ cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cung cấp những kiến thức chuyên sâu về công tác cải cách hành chính qua 5 chuyên đề lớn. Trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ cải cách hành chính trong CAND; chuyên đề về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chuyên đề về Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính; chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác cải cách hành chính, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi mới trong công tác bảo đảm, giữ gìn ANTT. 

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đại biểu sau tập huấn cần tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trong CAND giai đoạn 2016 – 2020; trong đó ưu tiên cao cho công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng CAND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong CAND.

V.Huy