Về dự hội nghị có 140 đại biểu đại diện lãnh đạo các Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; Cục An ninh điều tra; Công an thành phố Cần Thơ; Tạp chí Công an nhân dân; lãnh đạo cấp phòng, cấp đội thuộc lực lượng An ninh kinh tế, An ninh điều tra Công an 21 tỉnh, thành phía Nam.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này là nhằm tập hợp những thông tin, tình hình mới về tội phạm tiền giả; tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, nắm được các yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm về tiền giả; đồng thời tăng cường quan hệ trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tiền giả trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đề nghị các đơn vị, địa phương cần tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và triển khai thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp công tác nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về tiền giả trong thời gian tới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương ở các tỉnh, thành phía Nam. 

Thanh Hoài - Hồng Phước