Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng - Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt những nội dung liên quan đến pháp luật về phòng, chống tra tấn. Đồng thời được báo cáo viên, Đại tá Vũ Văn Năm - Phó cục trưởng Cục chống khủng bố, Bộ Công an truyền đạt nội dung pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Thông qua hội nghị báo cáo viên pháp luật lần này nhằm cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến và những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tra tấn và phòng chống khủng bố. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi pháp luật về phòng, chống tra tấn và phòng chống khủng bố để cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ quyền lợi con người và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xuân Lan