Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng- Cục trưởng Cục A67- Bộ Công an đã khái quát tình hình khủng bố Quốc tế và khu vực; một số vụ khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng và nguy cơ của hoạt động này đối với các nước trong khu vực cũng như Việt Nam; công tác phòng, chống khủng bố tại Việt Nam; quán triệt, triển khai Luật phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định “phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Toàn cảnh hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng- Cục trưởng Cục A67 Bộ Công an quán triệt nội dung Luật phòng chống khủng bố.

Công tác phòng, chống khủng bố luôn được UBND tỉnh Lạng Sơn xác định là một công tác quan trọng nhằm đảm bảo vững chắc tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nắm bắt những nội dung liên quan đến công tác phòng chống khủng bố. 

Qua đó tham mưu, cụ thể hóa thành các văn bản và hoạt động. Tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố, phòng chống bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trong đó tập trung quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý nhân hộ khẩu; thực hiện tốt công tác phòng chống khủng bố tại địa phương.

Nguyệt My- Việt Dũng