Mỗi phần quà có trị giá 300.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống, tổng trị giá số tiền 50 phần quà trị giá 15 triệu đồng.

Được biết, toàn bộ số tiền mua quà do phòng An ninh chính trị Nội bộ vận động các đơn vị trên quyên góp ủng hộ. Dịp này, đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 học sinh, đồng bào nghèo trên địa bàn với tổng trị giá số tiền thuốc 30 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sỹ khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào nghèo.

Vũ Sáng