Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng Cục Công tác chính trị nêu rõ: Đề án nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo toàn diện công tác Công an. Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham gia Phiên họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay là cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng chính trị, năng lực, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh Đề án; tổ chức các cuộc hội thảo để xây dựng, hoàn thiện đề cương cho thật kỹ lưỡng; xác định mục tiêu, nội dung cụ thể bám sát với thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…

Trần Xuân