Hội nghị đánh giá và ghi nhận các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào trong năm vừa qua đã được củng cố và đẩy mạnh trong các lĩnh vực giảm cung và giảm cầu. Ở cấp Trung ương, công tác trao đổi kinh nghiệm và những bài học thực tiễn thông qua hoạt động khảo sát, nghiên cứu và đào tạo đã được triển khai.

Để công tác chia sẻ thông tin và các hoạt động phối hợp điều tra tội phạm ma túy đạt hiệu quả, các cơ quan chức năng phòng, chống ma túy 3 nước đã tổ chức các cuộc họp giao ban thường niên nhằm bóc gỡ các vụ án nghiêm trọng. Hợp tác đào tạo cán bộ đã được thúc đẩy thông qua các khóa tập huấn về kỹ thuật điều tra, giám định hình sự truy nguyên nguồn gốc ma túy và điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Các trưởng đoàn 03 nước chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Campuchia.

Ở cấp địa phương, các cuộc giao ban thường niên giữa các tỉnh biên giới được duy trì nhằm tăng cường hiểu biết giữa các bên và đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát ma túy ở khu vực biên giới. Ngoài các cuộc họp thường niên, việc chia sẻ thông tin và hợp tác đào tạo của các cơ quan chức năng phòng, chống ma túy, phối hợp tuần tra chung giữa các tỉnh có chung đường biên giới cũng được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập qua biên giới.

Bên cạnh đó, các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) từng bước được củng cố và đóng góp đáng kể không chỉ riêng công tác phòng ngừa liên quan tới các vấn đề ma túy mà cả các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới. Hội nghị bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tất cả những hoạt động hợp tác của các lực lượng phòng, chống ma tuý và các tỉnh giáp biên của ba nước đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới, góp phần làm giảm tội phạm ma tuý ở mỗi nước, tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Trước những diễn biến mới phức tạp của tình hình ma túy ở 3 nước và khu vực, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 3 nước. Trong đó tập trung vào việc chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm; hợp tác nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên khu vực biên giới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao cơ chế hợp tác ba bên và song phương giữa Việt Nam và Campuchia; Việt Nam và Lào. Những nỗ lực hợp tác của các cơ quan chức 3 nước đã giúp kiềm chế tình hình phức tạp của tệ nạn ma túy, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Campuchia và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi dân tộc.

Kết thúc Hội nghị, Trưởng đoàn 3 nước đã thống nhất Bản Tuyên bố chung và tin tưởng rằng Hội nghị cấp Bộ trưởng Ba bên/Song phương lần thứ 16 về hợp tác phòng, chống ma tuý giữa Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ thúc đẩy và tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý giữa 3 nước và góp phần vào công cuộc phòng, chống ma tuý chung của khu vực và thế giới.

PV