Theo đó, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư  và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc cấp phát, quản lý vốn đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu, bám sát các nhiệm vụ công tác Công an. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách được tăng cường, nhằm đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định về công khai tài chính trong CAND; góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của KTNN thời gian qua; khẳng định, công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an chú trọng thực hiện tốt, theo đúng các quy định của Nhà nước; có được thành tích đó cũng nhờ sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của KTNN.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an luôn đánh giá cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, nhất là tính minh bạch trong báo cáo kiểm toán. Những kiến nghị của KTNN cũng giúp Bộ Công an đánh giá khách quan công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đơn vị chức năng của Tổng KTNN sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ giúp Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đồng tình với ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bùi Văn Thành, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị chức năng của KTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ công tác lực lượng CAND; phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Trần Xuân - Vũ Linh