Trung tướng Phạm Quốc Cương, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Tư lệnh CSCĐ dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đại tá Vũ Hồng Văn, Phó Chính uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, 6 tháng đầu năm Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiến hành toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều kịp thời, khách quan, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh…

Về công tác chính trị, tư tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác chính trị tư tưởng. Do vậy, đại đa số CBCS đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xuấn hiện nhiều gương người tốt việc tốt, có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CSCĐ…

Toàn cảnh hội nghị

Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính đã điều hành phần thảo luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác quần chúng; công tác chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Về định hướng công tác trong thời gian tới, Trung tướng Đỗ Đức Kính yêu cầu các cấp uỷ đảng, đơn vị trong Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ đảng, đơn vị.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý CBCS trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ trong nội bộ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm điều lệnh, quy chế, quy trình công tác…

Quỳnh Vinh