Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2015 các hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng cục đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bám sát định hướng của Đảng ủy Tổng cục An ninh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng đã được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục và các cơ sở Đoàn triển khai  hiệu quả, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục An ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Mậu Quân đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đoàn Thanh niên Tổng cục đạt được trong năm vừa qua. Bước sang năm 2016, đồng chí yêu cầu Đoàn Thanh niên Tổng cục cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt ĐVTN nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành, là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc học tập, nắm vững những nhận thức, tư duy về bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH. 

Bên cạnh đó cần tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng nghề nghiệp là nội dung quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn, trong đó tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và lòng yêu ngành, tự hào nghề nghiệp cho mỗi ĐVTN…

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh đã phát động Phong trào thanh niên năm 2016 với chủ đề “ Xung kích, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ’, nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tâm Minh