Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã trình bày nội dung tóm tắt của dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy. 

Sau khi Luật được ban hành, công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật đã được tiến hành nghiêm túc, kịp thời và khoa học, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa các quy định của Luật vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Việc triển khai thực hiện Luật đã thu được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng, nhiều mô hình tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai, nhân rộng; từng bước đổi mới công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả tốt. 

Nhiều tổ chức, đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn trong nước và xuyên quốc gia được phát hiện bắt giữ; thu giữ lượng ma túy rất lớn. Những kết quả triển khai Luật nêu trên đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày các báo cáo tham luận tập trung làm rõ hơn kết quả thi hành Luật; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc. 

Các đại biểu đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trong những năm qua và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy giai đoạn tiếp theo đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất cụ thể để sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, công tác phòng chống ma túy là vấn đề lớn của cả thế giới. Đối với Việt Nam, phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác phòng chống tội phạm. Ở đâu có ma túy, ở đó dễ nảy sinh tội phạm, ở đâu có người nghiện hút là ở đó có tội phạm. 

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy. Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy có ý nghĩa rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước, toàn dân toàn xã hội quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy đã tăng nhiều hơn. 

Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh, thiếu niên tăng nhanh; ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát. Từ lúc bắt giữ chỉ một vài lạng nay đã thành hàng trăm bánh heroine, hàng tấn ma túy tổng hợp. Ma túy từ khi chỉ vận chuyển thông qua biên giới đất liền đường bộ thì nay đã thông qua cả đường hàng không, đường biển. 

Hiện nay, ma túy đặc biệt ma túy tổng hợp sẵn sàng sản xuất ngay trong nước. Thủ đoạn tinh vi, phức tạp núp bóng doanh nghiệp sản xuất nhiều loại tiền chất khác nhau tại nhiều nơi khác nhau. Theo thông tin từ lực lượng Công an thì số người nghiện có hồ sơ quản lý là 250.000 người, mở rộng ở nhiều địa bàn. 

Ma túy luôn gắn liền với tội phạm. Tội phạm và tệ nạn ma túy là nguy cơ và hiểm họa, đe dọa đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm tổn hại đến sức khỏe của một bộ phận nhân dân, làm phát sinh nhiều loại tội phạm, gây lo lắng bức xúc trong nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề gồm: Sửa luật để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý tiền chất; công tác cai nghiện trong đó có cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Thống nhất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy với những nội dung cụ thể. 

Các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật cần đấu tranh mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ từ tuyến biên giới, trên tuyến giao thông, nơi tiêu thụ…. Nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng là vấn đề cần quan tâm. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị nghị các đơn vị chức năng cần làm tốt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham luận tại hội nghị để phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết và hồ sơ dự án luật đúng tiến độ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể trong và ngoài lực lượng Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Nguyễn Hương