Năm 2019, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cục Ngoại tuyến được triển khai nghiêm túc, thực chất và có hiệu quả; đã bám sát định hướng lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, chủ đề, khẩu hiệu hành động, nội dung, biện pháp thi đua do Bộ phát động vào thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Cục. 

Trong triển khai thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp đã xác định rõ trách nhiệm, thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh phong trào... Từ đó, cán bộ, chiến sỹ đã nhiệt tình, hưởng ứng tham gia tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là những tấm gương tiêu biểu. 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.
Năm 2019, đã có 2 cá nhân thuộc Cục Ngoại tuyến được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể và 35 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen...
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Ngọai tuyến đạt được trong năm 2019. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Trong thành tích chung của lực lượng Công an có sự đóng góp tích cực, quan trọng mà thầm lặng của lực lượng Ngoại tuyến cả nước nói chung và Cục Ngoại tuyến nói riêng. Cục Ngoại tuyến đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương triển khai hàng trăm lượt yêu cầu, phối hợp thực hiện nhiều yêu cầu 24/24h; phối hợp truy tìm, truy bắt các đối tượng...., đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, đối ngoại, không để xảy ra sai sót, góp phần đấu tranh, bóc gỡ nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triệt xóa nhiều đường dây sản xuất ma túy; sản xuất, kinh doanh xăng giả số lượng đặc biệt lớn được lãnh đạo Bộ và các đơn vị phối hợp đánh giá cao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể Phòng 8, Cục Ngoại tuyến.

Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng, các Hội nghị mà Việt Nam đăng cai, tổ chức. Công tác nghiệp vụ cơ bản được quan tâm, chỉ đạo; hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì, có nhiều kết quả tốt. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các dấu hiệu sai phạm của cán bộ chiến sỹ; duy trì đoàn kết thống nhất trong nội bộ; công tác hậu cần đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các thế lực thù địch, phản động sẽ triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá..., nhiệm vụ bảo vệ ANTT nói chung, nhiệm vụ công tác trinh sát nói riêng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chỉ rõ những khó khăn thách thức, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng ngoại tuyến cần thống nhất nhận thức về công tác trinh sát ngoại tuyến. 

Đó là, công việc luôn gắn liền và có vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiều hiệm vụ trọng yếu trong công tác bảo vệ ANTT; trực tiếp tham gia đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, các hành vi gây phương hại an ninh quốc gia... 

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Phát huy vai trò của người đứng đầu, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện; huy động sự tham gia, giúp sức của nhân dân trong quá trình triển khai các phương pháp đấu tranh hiệu quả. 

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ngoại tuyến góp phần đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiền tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hội nghị cấp cao ASEAN; Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Chủ tịch AIPA 41...

Trung tướng Trần Đăng Yến, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến trao danh hiệu đơn vị quyết thắng và chiến sỹ thi đua cơ sở cho các tập thể và cá nhân

Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng thời yêu cầu Cục Ngoại tuyến chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ phổ biến, quán triệt, hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương triển khai Thông tư quy định công tác ngoại tuyến của lực lượng Công an nhân dân khi Bộ trưởng ký ban hành... 

Cùng với đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dưng lực lượng; tổ chức rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, quy trình công tác phù hợp với đặc thù lực lượng đông, phân tán; tính chất công việc... Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác. 

Đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ chính sách để cán bộ trinh sát ngoại tuyến yên tâm công tác. Có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ đơn vị, đảm bảo yêu cầu, đúng quy định của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương...


Xuân Mai