Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng, ký kết, thực hiện nhiều quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được 163 mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ; 77 mô hình về PCCC; 24 địa bàn có mô hình an toàn về ANTT tại các cơ quan, đơn vị...

Thông qua các mô hình, nhân dân trong tỉnh đã cung cấp cho cơ quan Công an trên 13.000 tin về ANTT, trong đó có trên 7.000 tin có giá trị, góp phần quan trọng giúp lực lượng Công an điều tra, bắt giữ tội phạm. Toàn tỉnh có 4.589 lượt cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đáng chú ý, trong 5 năm, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh trật tự; xuất hiện các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo lôi cuốn được nhiều người tham gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, thời gian tới, tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, tổ chức, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT…; đổi mới về hình thức, nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng phù hợp với tình hình thực tế…; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức trong công tác tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác “tự phòng”, “tự bảo vệ”…; sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung nâng cao hiệu qủa hoạt động và nhân rộng mô hình “4 an toàn”; đẩy mạnh thực các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp với các ngành trong công tác bảo vệ ANTT; tăng cường phối hợp giữa lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Trì va cac dai bieu tai Hội nghị

Đối với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, cần xây dựng, củng cố lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc đẩy mạnh phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Minh Hiền