Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định điều động cán bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc Công an Khánh Hòa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn - Phó Giám đốc Công an Khánh Hòa đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an Khánh Hòa và tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; công bố các quyết định điều động Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Đại tá Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Khánh Hòa đồng thời điều động 321 cán bộ – chiến sĩ  Cảnh sát PCCC đảm nhận công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tổ chức bộ máy Công an Khánh Hòa gồm có Giám đốc, 6 Phó Giám đốc, 27 phòng nghiệp vụ.

PV