Theo Phòng Cảnh sát PC&CC số 12, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND huyện Thường Tín triển khai các mô hình nêu trên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn dân tham gia vào công tác đảm bảo an toàn PCCC; tích cực, chủ động phòng ngừa, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH cho người dân tại cụm dân cư, từng hộ gia đình, tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn PCCC, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các cụm dân cư.

Các đơn vị ký kết mô hình "Cụm dân cư đảm bảo về an toàn PCCC"

Mô hình “Cụm dân cư đảm bảo về an toàn PCCC” và Đội PCCC phản ứng nhanh xã Vạn Điểm với mục đích xây dựng cụm dân cư đảm bảo về an toàn PCCC, các hộ gia đình tại cụm dân cư tích cực tham gia vào công tác phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn PCCC.

Đội PCCC phản ứng nhanh xã Vạn Điểm tham gia diễn tập chữa cháy

 Đội chữa cháy, phản ứng nhanh kết hợp với gia đình, hộ kinh doanh sản xuất để tuyên truyền đến từng nhà công tác PCCC để mỗi cơ sở đều an toàn PCCC, an tâm sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện công tác PCCC tại cụm dân cư. Ngoài ra, thực hiện công tác xã hội hóa, các hộ gia đình, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn trang bị phương tiện và các trang thiết bị PCCC phục vụ chữa cháy kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 tham gia thực hành chữa cháy và CNCH

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PC&CC số 12; Đội PCCC, CNCH phản ứng nhanh đã phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn xã Vạn Điểm triển khai thực hành phương án chữa cháy và CNCHM.Hiền