Thông tư ban hành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác chữa cháy của các lực lượng trên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ huy và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy.

Thông tư này quy định về mẫu, cấu tạo, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục chữa cháy của các lực lượng đã nói ở trên, bao gồm: quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang chữa cháy, kiểm định, kinh phí… Trang phục chữa cháy sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Kinh phí đảm bảo trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hằng năm của UBND các cấp và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Kinh phí đảm bảo trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành thuộc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách Nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách Nhà nước đảm bảo và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ban Bạn đọc