Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới, các ban, ngành, địa phương cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị, cùng cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành địa phương ở Quảng Bình dự lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu và trực tiếp giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình dự lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Nhờ đó, tỷ lệ điều tra khám phá trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt trên 92%, trong đó tỷ lệ trọng án đạt 100%; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự còn diễn biến khá phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn nguy hiểm; tình hình tội phạm và trật tự xã hội chưa bảo đảm vững chắc, đặc biệt là tội phạm, vi phạm liên quan hoạt động cầm đồ, tài chính, tín dụng đen, ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thu hút sự quan tâm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an Quảng Bình diễu hành biểu dương lực lượng trong lễ ra quân.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an Quảng Bình phát lệnh triển khai các nội dung trọng tâm trong kế hoạch của đợt cao điểm cụ thể: Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân; đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý sâu sát địa bàn, các loại đối tượng.

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì và tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên toàn địa bàn...

Sông Lam