Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương.

Hội nghị giao ban công tác Đảng

Các mặt công tác chính trị tư tưởng cũng được tăng cường. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vẫn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh các nội dung, chương trình công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm mà báo cáo đã nêu, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng và công tác chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban chụp ảnh

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS CAND. Trong đó, chú ý công tác nắm và giải quyết tư tưởng cho CBCS trong toàn lực lượng, nhất là trước những vấn đề, thách thức đang đặt ra hiện nay, để xây dựng đội ngũ CBCS CAND có bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, nhất là việc sử dụng có hiệu quả các kênh tương tác qua mạng xã hội; mở rộng đối tượng tiếp cận với các thông tin thời sự trong nước và quốc tế..

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và hướng dẫn, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chủ trương, quy định về công tác đảng, công tác chính trị trong CAND, tập trung xây dựng các đơn vị, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng và công tác chính trị có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ cũng được nhấn mạnh...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong công tác đảng, công tác chính trị của Công an các đơn vị, địa phương như: Quy định về tổ chức, hoạt động của các đơn vị chức năng của Đảng còn thiếu thống nhất; quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công an các đơn vị, địa phương; đề ra nội dung định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ được bố trí, sắp xếp lại theo tiêu chí 4 cấp Công an...

Xuân Mai