Với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ngày 3-6, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã chủ trì Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Cục an ninh Chính trị Nội bộ và Cục An ninh Kinh tế.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh chủ trì Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua.

Việc phát động phong trào thi đua trong hai đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, hai đơn vị sẽ chủ động đánh giá, nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra các chủ trương, giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế; phòng, chống ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị.

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; giáo dục CBCS tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND. Phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 0.5%.

Bên cạnh đó, đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị dự Lễ phát động.

Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với hoạt động đền ơn, đáp ứng, uống nước, nhớ nguồn; gặp mặt truyền thống.

Để thực hiện nội dung trên, cấp ủy, thủ trưởng các Phòng trực thuộc Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Cục An ninh Kinh tế, sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS thực hiện nghiêm nội dung Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ, quy tắc ứng xử của CAND, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tổ chức các buổi hội thảo, ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho CBCS, đoàn viên, hội viên; lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND; kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp về những cán bộ, chiến sĩ gương mẫu tận tụy trong công việc, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ...

Tổ chức tuyên truyền trực quan về thực hiện nếp sống văn hóa tại trụ sở cơ quan, phòng làm việc, nơi tiếp dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết xử lý CBCS có hành vi vi phạm, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà và việc chậm trễ trong giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức và người dân.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý khi để CBCS vi phạm văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND.

X. Mai