Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và báo cáo tại Hội nghị. Về phía Phòng PC45, có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy Phòng, cấp ủy, chỉ huy các Đội thuộc Phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng PC45.

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung trọng tâm về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND” qua những mẩu chuyện hết sức thiết thực nhưng cũng rất giản dị, đời thường.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng PC45, Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho CBCS Phòng PC45 về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ Đảng viên.

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND” qua những mẩu chuyện hết sức thiết thực nhưng cũng rất giản dị, đời thường.

Toàn thể lãnh đạo, CBCS Phòng PC45 tham dự Hội nghị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng CAND, những tình cảm hết sức đặc biệt. Qua những câu chuyện kể về Bác và qua những nhận xét, đánh giá hết sức sâu sắc của GS.TS Hoàng Chí Bảo, các CBCS càng cảm thấy vinh dự, tự hào và cảm phục về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, sau Hội nghị này, lãnh đạo Phòng sẽ đề nghị cấp Ủy, chỉ huy các Đội tiếp tục tổ chức cho Đảng viên và CBCS học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” để mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào lời dạy của Bác tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử và bản lĩnh chính trị, vững vàng trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và mang lại bình yên trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.


Phú Lữ - Mã Hải