Đó là đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị tại Hội nghị sơ kết 5 năm Quy chế phối hợp được Cục Cảnh sát TNTP và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tổ chức chiều 14-7-2017, tại Hà Nội.

Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP trình bày báo cáo sơ kết 5 năm Quy chế phối hợp, nêu rõ: 5 năm qua, hai đơn vị đã làm tốt công tác trao đổi thông tin và bổ sung thông tin về đối tượng truy nã (ĐTTN) như ảnh đối tượng, đặc điểm nhận dạng, tiền án, tiền sự…góp phần phục vụ hiệu quả công tác xác minh, truy bắt ĐTTN của các đơn vị, địa phương.

Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm trình bày báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, những tồn tại trong công tác hồ sơ truy nã cũng được chấn chỉnh kịp thời qua các đợt kiểm tra. Từ năm 2012 đến nay Cục Cảnh sát TNTP đã tiếp nhận, xử lý hơn 29.000 Quyết định truy nã và 29.115 Quyết định đình nã. Qua hệ thống cơ sở dữ liệu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã tiếp nhận tra cứu hơn 35.000 yêu cầu, phát hiện ĐTTN, thanh loại hơn 14.700 lượt đối tượng…

Toàn cảnh Hội nghị.

Hai Cục cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác lập, đăng ký hồ sơ và kịp thời bổ sung các thông tin, dữ liệu mới cũng như khai thác có hiệu quả số liệu, dữ liệu về công tác TNTP. Đã phối hợp kiểm tra, rà soát hơn 140 lần về việc lập hồ sơ ĐTTN tại địa phương và truyền thông tin từ địa phương về hệ thống máy chủ của Cục Cảnh sát TNTP.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát chủ trì Hội nghị, phát biểu cùng khẳng định, thời gian tới, việc phối hợp giữa các lực lượng chiến đấu trực tiếp nói chung, trong đó có Cảnh sát TNTP nói riêng với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát là hết sức quan trọng, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để  đảm bảo cung cấp chính xác thông tin về nhân thân đối tượng, quá trình phạm tội và những di biến động liên quan đến quá trình lẩn trốn, giúp cho lực lượng Cảnh sát TNTP thuận lợi trong công tác truy bắt và truy tìm. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử và Trung tâm thông tin truy nã, truy tìm ngày càng hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Hiếu Quỳnh