Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị... 

Được sự ủy quyền của Thủ trưởng hai Cơ quan Thường trực, Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt kết quả công tác phối hợp quý III, triển khai công tác quý IV/2016.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, thực hiện Kết luận của Thủ trưởng hai Bộ (Bộ Công an - Bộ Quốc phòng) tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Hội nghị giao ban hai Bộ 6 tháng đầu năm 2016; được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của lãnh đạo hai Bộ, Văn phòng Bộ và Cục Tác chiến đã tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, đóng góp quan trọng đưa công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị...

Kết quả nổi bật, hai Cơ quan đã chủ động trao đổi thông tin có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng và kết quả công tác phối hợp ở các cấp; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp của Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các địa phương để tham mưu lãnh đạo hai Bộ có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

Tham mưu Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ. 

Tích cực phối họp tham mưu lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo hai lực lượng đẩy mạnh phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thời gian tới, hai Cơ quan Thường trực cùng thống nhất, tiếp tục chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, thống nhất tham mưu lãnh đạo hai Bộ các chủ trương, giải pháp phù họp trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Tham mưu Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội các cấp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng từ Trung ương tới địa phương.  

Trong đó có nhiệm vụ, tham mưu lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo hai lực lượng tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh các vùng chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục phối hợp tham mưu lãnh đạo hai Bộ các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phối họp của Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phối hợp giữa hai Bộ trong tình hình mới...

Anh Hiếu