Đoàn thanh niên Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội có 24 cơ sở đoàn trực thuộc, hiện có 1.682 đoàn viên thanh niên, chiếm gần 75% quân số của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội. 

Đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực của các cấp bộ đoàn vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những hạn chế, khơi dậy lòng nhiệt tình, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ; kịp thời phát hiện động viên, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc, nhân rộng những điển hình tiên tiến; chủ động buồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hàng nghìn đoàn viên thanh niên tích cực, xung kích tham gia tập huấn, huấn luyện PCCC cho người dân, các cơ sở kinh doanh… có nguy cơ cháy, nổ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định yêu cầu, thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối suống cho cán bộ đoàn viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần thái đội phục vụ nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PC&CC; với đặc thù là đơn vị chiến đấu tập trung, thường trực do đó cần nghiên cứu để tổ chức các hoạt động thu hút thanh niên tham gia; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng văn hóa và nhận thức cho đoàn viên thanh niên, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; các cấp bộ Đoàn trong Cảnh sát PC&CC Thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng và xung kích đảm nhiệm những khâu khó, việc mới, những công trình và phần việc thanh niên, đặc biệt là những nhiệm vụ phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Đại hội bầu BCH mới gồm 21 đồng chí với số phiếu nhất trí cao


M.Hiền