Ngày 10-3, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trà Vinh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Năm 2016, các cấp, các ngành đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Các tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng cờ thi đua, bằng khen.

Trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy, Công an tỉnh Trà Vinh đã đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không để hình thành băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng, nhiều mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả, bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 14 mô hình, với 1.359 câu lạc bộ tự quản về ANTT. 

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh Trà Vinh tặng cờ thi đua, bằng khen. 

Hồng Dương