Với chủ đề “Phát huy truyền thống - thi đua lập công”trong toàn đơn vị từ nay đến hết ngày 15-4-2019, tại lễ phát động, Đảng ủy, lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động đã quán triệt các nội dung và đề ra các chỉ tiêu thi đua trên từng lĩnh vực công tác giữ gìn TTATXH, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng, hậu cần…

Thượng tá Trần Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra, theo từng chủ đề cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng tổ đội… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Ngay tại Lễ phát động, đại diện chỉ huy các đội, đại đội, Đoàn, hội đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung đề ra. 

Đại diện chỉ huy các đội, đại đội, Đoàn, hội đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung đề ra.


Lê Phượng