Theo ban tổ chức, Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn, nội dung thi đấu nhiều hơn với sự tham gia của 800 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang đóng quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. 

Một tiết mục tham gia hội thao.

Với mục tiêu đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật của các đơn vị. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua rèn cán, luyện quân, nâng cao sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. 

Phát biểu tại Hội thao, Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham dự hội thao tập trung thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt giải cao nhất cho cá nhân và đơn vị mình đồng thời tăng cường đoàn kết, khiêm tốn học hỏi lẫn nhau. 

Năm nay chương trình hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật được triển khai từ cấp cơ sở tại các đơn vị trực thuộc để lựa chọn đội tuyển tham gia thi đấu hội thao cấp Bộ Tư lệnh. 


Ngọc Sơn