Việc thành lập Học viện Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND, sự quan tâm, ủng hộ của Bộ GD&ĐT và các cơ quan hữu quan, là bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng mục tiêu chuẩn hoá và nâng cao bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngay trong lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) đã giao nhiệm vụ cho Học viện và bày tỏ sự tin tưởng xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng, uy tín; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chính trị hàng đầu của lực lượng CAND; về lâu dài, đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đào tạo giúp lãnh đạo Bộ hoạch định chính sách về xây dựng lực lượng CAND và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo Quyết định số 1636/QĐ-BCA, ngày 2-4-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công an, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trình độ đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành về giáo dục, đào tạo; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND.

Học viện Chính trị CAND khai giảng khóa đào tạo đại học chính trị D2T29.

Với phương châm đoàn kết, chủ động, phát huy lợi thế, nguồn lực, khắc phục khó khăn, trở ngại, tới nay sau hai năm chính thức đi vào hoạt động, Học viện Chính trị CAND đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa rất quan trọng, là quá trình tạo dựng nền móng vững chắc, đảm bảo cho những chặng đường phát triển về sau. Kết quả thể hiện trên các dấu ấn nổi bật:

Thứ nhất, Học viện đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trước mắt và lâu dài. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ huy từ Ban Giám đốc Học viện đến các khoa, phòng, tổ bộ môn. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được xây dựng dựa trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ nhân lực trong và ngoài lực lượng CAND.

Học viện tập hợp nhiều cán bộ, chuyên gia lý luận trong các lĩnh vực thuộc hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị trong và ngoài CAND. Học viện cũng đón nhận các trí thức trẻ có phẩm chất, năng lực trình độ, tâm huyết, yêu nghề, được tuyển dụng theo quy định để bổ sung cho đội ngũ, cán bộ giảng viên, là nhân lực phát triển lâu dài của Học viện.

Đến nay, Học viện có 26 đồng chí có trình độ tiến sĩ (trong đó 2 Giáo sư, 5 Phó Giáo sư), chiếm 18,1% trên tổng số giảng viên; 105 thạc sĩ (trong đó 39 nghiên cứu sinh), chiếm 72,9% trên tổng số giảng viên; 119 cử nhân (trong đó 53 đang học cao học), chiếm 9% số giảng viên. Hiện, đội ngũ cán bộ, giảng viên đang tiếp tục được đào tạo, chuẩn hoá về chất lượng và số lượng.

Thứ hai, Học viện đã quy tụ đội ngũ chuyên gia xây dựng hệ thống giáo trình đảm bảo quy chuẩn. Tới nay đã hoàn thiện biên soạn 50 giáo trình đào tạo các hệ: Ngành Tham mưu, chỉ huy CAND; cao cấp lý luận chính trị; cử nhân chính trị văn bằng 2 (đã cơ bản hoàn thiện, đang tiến hành thẩm định).

Chỉnh lý, bổ sung giáo trình hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị và giáo trình bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng, quận, huyện trong CAND. Biên soạn 6 cuốn sách chuyên khảo; xây dựng 40 đề cương chi tiết các học phần/môn học.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sách tham khảo. Tới nay, ngoài hệ thống giáo trình, mỗi môn học đã và đang xây dựng từ 3 đến 5 sách tham khảo. Học viện thực hiện nhiệm vụ thường trực Tiểu ban nghiên cứu lý luận về xây dựng lực lượng  (XDLL) CAND, xây dựng khung lý luận về XDLL CAND; nghiên cứu 3 chuyên đề và triển khai tổ chức các hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đến công tác lý luận, XDLL CAND. Triển khai nghiên cứu 1 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, 4 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 5 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.

Thứ tư, về công tác đào tạo, sau 2 năm hoạt động, Học viện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 8.000 học viên các hệ, trong đó hệ bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 (lãnh đạo cấp Cục và tương đương).

Hệ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Đã đào tạo và cấp giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị 6 lớp với 831 học viên; đang đề xuất Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Ban Bí thư giao cho Học viện tổ chức đào tạo và cấp bằng cao cấp lý luận chính trị. Đào tạo cử nhân chính trị (văn bằng 2), bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị với 30 lớp cho 5.066 học viên.

Về hệ đại học chính quy, Học viện đào tạo 2  khoá với 433 học viên. Hiện, Học viện đã báo cáo Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo ngành Quản trị nhân lực, trình độ đại học từ năm học 2016-2017. Xây dựng Đề án đăng ký đào tạo đại học chính quy hệ dân sự ngành Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước, xây dựng khung chương trình đào tạo và mở mã ngành ngành Sư phạm chính trị trong năm học 2016-2017…

Thứ năm, là cơ sở đào tạo lớn trong lực lượng vũ trang, Học viện coi trọng “học đi đôi với hành”, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, gắn chặt giữa đào tạo nghiệp vụ, kiến thức, bản lĩnh chính trị với công tác thực tiễn. Đổi mới phương pháp đào tạo, tăng tính trao đổi, đối thoại, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện với học viên, sinh viên, tăng cường các hoạt động thực tế, đi cơ sở, gắn bó với nhân dân…

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, nhiệm vụ Bộ trưởng giao trong chặng đường đầu thì tới nay, sau hai năm Học viện đã hoàn thành tốt, nhiều nội dung vượt tiến độ đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Học viện có những thuận lợi rất cơ bản, trong đó vấn đề tiên quyết là việc thành lập Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và XDLL CAND, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Học viện nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ GD&ĐT và các cơ quan, ban, ngành, sự vào cuộc rốt ráo của Tổng cục Chính trị CAND. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, là cơ sở giáo dục đào tạo mới ra đời, Học viện gặp không ít khó khăn: cơ sở vật chất, hạ tầng của Học viện thiếu thốn, khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, về kinh nghiệm công tác, huấn luyện...

Công tác chính trị, tư tưởng có vai trò trọng yếu trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”. Nghị quyết số 37, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 cũng chỉ rõ nhiệm vụ nâng cao năng lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN…

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an giao phó, thời gian tới, Học viện Chính trị CAND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng nhân lực, vật lực vững mạnh, phấn đấu đưa Học viện phát triển xứng tầm, trở thành cơ sở đào tạo uy tín của lực lượng CAND cũng như có vị trí trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.