Trung tướng Phạm Quang Cử, Cục trưởng Cục Y tế, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị CAND.

Cụm thi đua số 9 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng được thành lập ngày 04-10-2018 theo Quyết định của Bộ Công an gồm 07 đơn vị: Cục Y tế (H06), Cục Công nghiệp an ninh (H08), Cục Hậu cần (H07), Bệnh viện 19.8, Bệnh viện 30/4, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Theo báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, trên cơ sở bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn liền với khẩu hiệu do Bộ Công an phát động “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đã chủ động phối hợp xây dựng quy chế hoạt động và các văn bản liên quan nhằm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. 

Trung tướng Phạm Quang Cử, Cục trưởng Y tế, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Chủ động hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, bảo vệ môi trường trong CAND; công tác quản lý về công nghiệp an ninh, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong CAND; công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ; công tác khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ CAND và tham gia y tế cộng đồng…

Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về tác phong làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo đối với công việc được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phân tích, đóng góp, bổ sung để hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đề ra những giải pháp, biện pháp, phương hướng các hoạt động trong năm 2019, quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. 

Đồng thời, các đơn vị đã bỏ phiếu  suy tôn các danh hiệu thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và tiến hành bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó - Cụm thi đua số 9 khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng năm 2019./.

PV