Theo báo cáo tại hội nghị, tình trạng phạm tội trong thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Đặc biệt, một số đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt tù lại tiếp tục quay về con đường phạm pháp do bị xã hội phân biệt, kì thị dẫn đến không có việc làm ổn định. 

Quang cảnh hội nghị.

Với mục tiêu “Mỗi cơ sở đoàn hỗ trợ, giúp đỡ được một thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ”,Công an, Ban chấp hành Đoàn các cấp đã tổ chức cho Đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật. 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác phối hợp giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, nhận giấy khen Giám đốc Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Bến Tre.

Kết quả, qua 3 năm Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã nhận lãnh 2.917 thanh thiếu niên chậm tiến, giáo dục cảm hóa trở nên tiến bộ 1.208 thanh niên, trong đó giới thiệu việc làm cho 325 thanh niên.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Bến Tre đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác phối hợp giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh.

Quang Duy - Nguyễn Xuân